Home » privacy statement

Privacy Statement Van Steenhoven Infra

 

Dit privacy statement is geschreven naar aanleiding van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (avg) welke van kracht word op 25 -5-2018.
Overal waar ik of wij staat word bedoeld Van Steenhoven Infra of de handelsnaam Van Steenhoven Gastechniek, overal waar U of Uw staat word bedoeld de klant.

 

Uw persoonsgegevens worden bij ons bewaard om een afspraak te kunnen maken (telefoonnummer) , op locatie te kunnen komen ( adresgegevens) u een factuur te kunnen sturen ( mailadres),en om de documenten betreft een gaskeuring in te kunnen vullen en verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen op een telefoon , digitale overzicht ,boekhoudprogramma, overzichtslijst van gaskeuringen en het keuringsrapport  en persrapportage zullen in een map bewaard worden. Hiervan zal af en toe een back up gemaakt worden. De bewaarde gegevens vallen onder verantwoording van de directie van Van Steenhoven Infra. Wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld volgens de avg wetgeving.
Door gebruik te maken van onze diensten na 25-05-2018 gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat dat wij , uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens bewaren om u van dienst te kunnen zijn.
U heeft ten alle tijden het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien , te wijzigen ze door ons te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen waarna wij binnen de wettelijke termijn van 4 weken uw gegevens beschikbaar zullen stellen. Uw gegevens zullen worden bewaard zolang u van onze diensten gebruik maakt en zolang de betreffende gaskeuring geldig is.  Wanneer u voor langere periode geen afspraak meer heeft gemaakt of wanneer u te kennen geeft dit niet meer te willen doen worden uw gegevens verwijderd ( uitzondering zijn natuurlijk de facturen zolang die bewaard moeten blijven voor de belastingdienst & de keuringsdocumenten zolang de geldigheid nog niet is verstreken).
Wij hebben onze apparatuur beveiligd met toegangscodes om te voorkomen dat andere onbedoeld inzage kunnen krijgen in uw gegevens, uw gegevens worden normaliter niet verstrekt aan andere partijen. Mocht dit echt noodzakelijk zijn dan gebeurd dit met uw toestemming en zal er met de andere partij een verwerkersovereenkomst opgesteld worden die voldoet aan de avg wetgeving. De Directie en de met de boekhouding belaste personen zijn dus de enige die uw gegevens in kunnen zien. Indien u ondanks onze goede zorgen toch een datalek ontdekt vragen wij u dit aan ons door te geven en wij zullen dit dat volgens de wettelijke voorschriften melden bij de autoriteit persoonsgegevens.