Home » Van Steenhoven Infra

Van Steenhoven Infra is actief in de aanleg en onderhoud van Gas en Waterdistributienetten voor de energie- en waterleidingbedrijven. Van Steenhoven Infra is actief  in huisaansluitingen aanleggen en saneren, alsmede het aanleggen en saneren van Hoofdleidingen Water & Gas lage druk netten.
Van Steenhoven Infra beschikt over de volgende certificaten:

- Buizenlegger sbw
- Distributiemonteur Water Kenteq
- Distributiemonteur Gas Kenteq
- Viag AVP lage druk netten
- KIAD Brabant Water
- Werken met Asbest Cement leidingen
- Veilig Werken Langs de Weg
- BHV
- DLP basisklasse
- Bei LS Vop Meters

Voor meer informatie en de tarieven kunt u contact opnemen